Beste schaker of schaker in spe!
 
In mei 2014 zijn we gestart met Het schaakhuis in Leuven!

Het doel van Het Schaakhuis is de promotie van het schaken bij volwassenen.

Onze filosofie is dat iedereen een redelijk (hoog) niveau kan bereiken mits de nodige begeleiding door ervaren schakers. Het Leuvense heeft een aantal goed draaiende verenigingen, maar een werking die er volledig op gericht is jongvolwassenen en volwassenen de regels van de kunst aan te leren, ontbreekt tot dusver. Niettemin denken we dat het schaken ook op latere leeftijd kan worden aangeleerd en bijzonder veel plezier kan opleveren. Zonder een (deels) individuele begeleiding, is dit evenwel moeilijk tot onmogelijk te bereiken. Er is uiteraard veel informatie en speelgelegenheid op het internet, maar ook dat heeft zo zijn grenzen …
 
Daarnaast richt het schaakhuis zich ook tot de meer ervaren schakers, als trefpunt, waar bijvoorbeeld bepaalde openingsthema’s kunnen besproken worden, waar dieper kan ingegaan worden op eindspelthema’s, enzovoort. Het schaakhuis biedt dan ook de mogelijkheid aan sterkere schakers om bijvoorbeeld een voordracht te geven aangaande een interessant thema dat de algemene speelsterkte van de deelnemers kan bevorderen.
 
Het schaakhuis legt de nadruk op de vorming van haar leden. Opdat iedereen nog fris de nodige kennis kan opdoen of delen, hebben we ons trefmoment op woensdagavond voorzien, vanaf 19.30u met afsluiting rond 23u. Voor het meest recente programma verwijzen we naar de kalender, maar in grote lijnen worden er iedere eerste en derde woensdag van de maand thema avonden, lessen of voordrachten gegeven op de meest diverse manieren. Om de opgedane kennis in te oefenen wordt er dan telkens de tweede en vierde woensdag van de maand een officiële partij gespeeld. Deze partijen worden doorgegeven aan de KBSB voor verwerking van het elo-klassement.
 
Ben je als jeugdspeler, of als ouder van een jeugdspeler, op deze website beland, kijk dan eens naar de andere Leuvense verenigingen met een specifieke jeugdwerking.

Wens je nog meer speelervaring op te doen of deel te nemen aan de interclubcompetitie dan vind je zeker je gading bij een van de andere Leuvense verenigingen.

Heb je interesse? Laat ons iets weten via het contactformulier.

 

Namens het bestuur, alvast welkom!

 

We verzoeken nieuwe leden om zich de eerste of de derde woensdag aan te melden, dit om de officiele partijen niet te verstoren. Dank voor uw begrip.